OPIS
Ribond PWB-10 to wodna dyspersja na bazie homopolimeru octanu winylu.


OBSZARY ZASTOSOWANIA
Może być stosowany do klejenia wszystkich rodzajów drewna, twardych i miękkich sklejek, płyt
wiórowych, formiki i płyt MDF i do laminowanych jasnych powierzchni. Może być również stosowany w
profesjonalnej i amatorskiej naprawie drewna i produkcji mebli. Szczególnie zimą klej oraz klejone
materiały powinny być w temperaturze wyższej niż 10 ° C.


DANE TECHNICZNE
Forma : Płynna, biały
Lepkość (25°C) : 12 000-15 000 cps (Brookf ield.20 RPM,Spindle No:6)
Zawartość ciał stałych (%) : 50-52
pH : 4.5-5
Gęstość (g/cm³) : 1.0-1.1
Wolne Monomery (%) : max. 0.3
Zapach : Lekko charakterystyczny
Czas otwarty : 15 min (zależy od temperatury, wilgotności drewna i pomieszczenia pracy)
MFFT (°C) :+5°C


SPOSÓB UŻYCIA
Materiały, które mają być sklejone powinny być oczyszczone z tłuszczu i kurzu. Materiały powinny być nałożone
dokładnie na siebie podczas stabilizacji i zacisku. Idealna temperatura pomieszczenia pracy powinna wynosić 23ºC, a
czas otwarty powinien wynosić 10 minut. Materiały powinny zostać przyklejone po upływie 5 do 10 minut po
nałożeniu kleju. Idealna wilgotność powietrza powinna wynosić od 8% do 15%.Czas docisku w imadle powinien
wynosić od 25 do 45 minut. Aplikacja powinna być wykonana pędzlem lub wałkiem. Pokrywę kleju należy zamknąć
po zastosowaniu.


PRZECHOWANIE I DOPUSZCZALNY CZAS PRZECHOWYWANIA
Dopuszczalny czas przechowywania to 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu podczas przechowywania w
temperaturze od +5°C do +40°C. Chronić przed zamarznięciem.


ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PRACY I OTOCZENIA
Nie zawiera rozpuszczalników. Niepalny. Nie wymaga specjalnej ochrony lub środków ostrożności w
powszechnym użyciu. Unikać dłuższego kontaktu ze skórą i oczami.


UWAGA
Podczas aplikacji można dodać wodę w celu dostosowania lepkości. Należy zauważyć, iż nadmiar dodanej
wody zmniejsza siłę klejenia. Chronić przed mrozem, warunki przechowywania i stosowania powinny być
w temperaturze wyższej niż 10˚C.

Powyższe informacje oparte są na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama oferowanych materiałów, techniki i warunki pracy nie może być sprawdzana
indywidualnie lub być pod naszym wpływem. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny i użytkowania produktu. W przypadku wąt pliwości należy zawsze wykonać próbę i
zasięgnąć porady technicznej. Należy także przestrzegać zaleceń producenta.Ukazanie się niniejszej karty technicznej produktu powoduje utratę ważności wszystkich poprzednich
kart informacyjnych.

 


OPIS
Ribond PWB-20 to wodorozcieńczalna dyspersja na bazie homopolimeru octanu winylu.


OBSZARY ZASTOSOWANIA
Produkt może być użyty we wszystkich drewnianych zastosowaniach. Jest szczególnie idealny w klejeniu twardych i
miękkich drewnianych sklejek, płyt wiórowych, i klejeniu powierzchni MDF oraz do laminowanych jasnych
powierzchni. Produkt jest bez dodatku formaldehydu i jest kompatybilny z Europejską Normą E misji Formaldehydu,
nie prowadzi do tworzenia się formadehydu podczas stosowania i manipulowania.


DANE TECHNICZNE
Forma : Płynna, biały
Lepkość (25°C) : 15 000-17 000 cps (Brookf ield.20 RPM,Spindle No:4)
Zawartość ciał stałych (%) : 50-52
pH : 4.5-5
Gęstość (g/cm³) : 1.1-1.2
Wolne Monomery (%) : max. 0.3
Czas otwarty : 10-15 min (zależy od temperatury, wilgotności drewna i pomieszczenia pracy)
MFFT (°C) :+5°C


SPOSÓB UŻYCIA
Materiały, które mają być sklejone powinny być oczyszczone z tłuszczu i kurzu. Materiały powinny być nałożone
dokładnie na siebie podczas stabilizacji i zacisku. Idealna temperatura pomieszczenia pracy powinna wynosić 23ºC, a
czas otwarty powinien wynosić 10 minut. Materiały powinny zostać przyklejone po upływie 5 do 10 minut po
nałożeniu kleju. Idealna wilgotność powietrza powinna wynosić od 8% do 15%.Czas docisku w imadle powinien
wynosić od 25 do 45 minut. Aplikacja powinna być wykonana pędzlem lub wałkiem. Pokrywę kleju należy zamknąć
po zastosowaniu.


PRZECHOWANIE I DOPUSZCZALNY CZAS PRZECHOWYWANIA
Dopuszczalny czas przechowywania to 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu podczas przechowywania w
temperaturze od +5°C do +40°C. Chronić przed zamarznięciem.


ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PRACY I OTOCZENIA
Nie zawiera rozpuszczalników. Niepalny. Nie wymaga specjalnej ochrony lub środków ostrożności w
powszechnym użyciu. Unikać dłuższego kontaktu ze skórą i oczami.


UWAGA
Podczas aplikacji można dodać wodę w celu dostosowania lepkości. Należy zauważyć, iż nadmiar dodanej
wody zmniejsza siłę klejenia. Chronić przed mrozem, warunki przechowywania i stosowania powinny być
w temperaturze wyższej niż 10˚C.


Powyższe informacje oparte są na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama oferowanych materiałów, techniki i warunki pracy nie może być sprawdzana
indywidualnie lub być pod naszym wpływem. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny i użytkowania produktu. W przypadku wąt pliwości należy zawsze wykonać próbę i
zasięgnąć porady technicznej. Należy także przestrzegać zaleceń producenta.Ukazanie się niniejszej karty technicznej produktu powoduje utratę ważności wszystkich poprzednich
kart informacyjnych.

 


OPIS
Ribond PWB-30 to wodna dyspersja na bazie homopolimeru octanu winylu.


OBSZARY ZASTOSOWANIA
Sczególnie nadaje się do przemysłu meblarskiego, laminacji PVC, papierowych oraz drewnianych sklejek,
oraz powierzchni MDF. Można prasować na gorąco oraz na zimno. Czas otwarty zależny jest od ilości
zastosowanego kleju, chłonności materiałów, temperatury oraz zawartości wilgotności w powietrzu oraz
drewnie.


DANE TECHNICZNE
Forma : Płynna, biały
Lepkość (25°C) : 17 500-20 000 cps (Brookf ield.20 RPM,Spindle No:6)
Zawartość ciał stałych (%) : 55-57
pH : 6.5-7
Gęstość (g/cm³) : 1.1-1.2
Wolne Monomery (%) : max. 0.3
Czas otwarty : 0-15 min (zależy od temperatury, wilgotności drewna i pomieszczenia pracy)
MFFT (°C) :+5°C


SPOSÓB UŻYCIA
Materiały, które mają być sklejone powinny być oczyszczone z tłuszczu i kurzu. Materiały powinny być nałożone
dokładnie na siebie podczas stabilizacji i zacisku. Idealna temperatura pomieszczenia pracy powinna wynosić 23ºC, a
czas otwarty powinien wynosić 10 minut. Materiały powinny zostać przyklejone po upływie 5 do 10 minut po
nałożeniu kleju. Idealna wilgotność powietrza powinna wynosić od 8% do 15%.Czas docisku w imadle powinien
wynosić od 25 do 45 minut. Aplikacja powinna być wykonana pędzlem lub wałkiem. Pokrywę kleju należy zamknąć
po zastosowaniu.
Łączone powierzchnie powinny być suche, bez zabrudzeń, oczyszczone z tłuszczu oraz kurzu. Nałożyć równomierną
wartwę kleju za pomocą wałka na obie łączone powierzchnie. Po aplikacji, odczekać podany otwarty czas montażu.
Następnie można prasować.


PRZECHOWANIE I DOPUSZCZALNY CZAS PRZECHOWYWANIA
Dopuszczalny czas przechowywania to 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu podczas przechowywania w
temperaturze od +5°C do +40°C. Chronić przed zamarznięciem.


ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PRACY I OTOCZENIA
Nie zawiera rozpuszczalników. Niepalny. Nie wymaga specjalnej ochrony lub środków ostrożności w
powszechnym użyciu. Unikać dłuższego kontaktu ze skórą i oczami.


UTYLIZACJA
Pozostałości zebrać w odpowiednim miejscu. Odpady produktu zebrać do zagospodarowania (recyklingu).
Puste, oczyszczone i osuszone pojemniki nadają się do wtórnego przetworzenia. Nie dopuścić do
przedostania się do wód powierzchniowych i gleby. Wyrzucać wszelkie pozostałości zgodnie z lokalnymi
przepisami.


Powyższe informacje oparte są na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama oferowanych materiałów, techniki i warunki pracy nie może być sprawdzana
indywidualnie lub być pod naszym wpływem. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny i użytkowania produktu. W przypadku wąt pliwości należy zawsze wykonać próbę i
zasięgnąć porady technicznej. Należy także przestrzegać zaleceń producenta.Ukazanie się niniejszej karty technicznej produktu powoduje utratę ważności wszystkich poprzednich
kart informacyjnych.

Najczęściej wybierane

Ostatnie artykuły

Kontakt

Dział sprzedaży:
Ryszard Grabowski
tel: 698 294 415
kleje@tgs.net.pl