OPIS
Ribond PHM-22 to klej termotopliwy na bazie kopolimeru etylenu i octanu winylu. Sformułowany z żywicy
termoplastycznej, innych dodatków i wypełniaczy. Ma wszechstronne zastosowanie i odpowiednie
właściwości topnienia, wysoką końcową wytrzymałość wiązania.


ODPOWIEDNI DO
 Poliestrowych i melaminowych obrzeży meblowych
 Obrzeży meblowych PVC i ABS z podkładem
 Klejenie obrzeża z forniru do twardego
* Przydatność produktu zależy od indywidualnych cech materiału krawędzi oraz stosowanych podkładów.
DANE TECHNICZNE
 Baza
EVA kopolimer
 Gęstość ~1.48 g/cm3
 Lepkość (180°C ) 150 000 ± 30 000 cps (Brookfield)
 Ring & Ball (°C) 99 ± 3°C (ASTM D 36 / DIN 52011)
 Otwarty czas
montażu
Krótki
 Kolor /Forma Beżowy/Granulki


PRZECHOWANIE I DOPUSZCZALNY CZAS PRZECHOWYWANIA
Dopuszczalny czas przechowywania to minimum 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu podczas
przechowywania w warunach stosunkowo suchych i chłodnych.


ZASTOSOWANIE
Podłoża powinny być oczyszczone z kurzu. Główne podłoża i obrzeża powinny być klejonie w
temperaturze pokojowej. Optymalny zakres wilgotności drewna powinien wynosić około 8-10%.
Tepmeratura pomieszczenia nie powinna być niższa niż 18°C, w przeciwnym razie spowodować może to
słabe sklejenie. Temperatury topielnika oraz przyrządów do nakładania powinny zostać sprawdzone. Niskie
temperatury powodują słabą przyczepność, a wysokie temperatury powodują rozkład.
Optymalne warunki:
Zalecana temperatura pracy: 180-200°C


ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PRACY I OTOCZENIA
Kleje topliwe wydzielają opary mogące drażnić drogi oddechowe (nawet stosowane w zalecanych
temperaturach). Aby zminimalizować ryzyko oparzeń i uszkodzeń układu oddechowego, należy nie
dopuścić do podwyższenia temperatury w zbiorniku do topienia. Stosować wyłącznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Unikać kontaktu ze skórą roztopionego materiału. Należy nosić
odpowiednią odzież ochronną: rękawice i okulary. Należy przestrzegać zaleceń i środków ostrożności na
wypadek rozlania się produktu.

Powyższe informacje oparte są na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama oferowanych materiałów, techniki i warunki pracy nie może być sprawdzana
indywidualnie lub być pod naszym wpływem. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny i użytkowania produktu. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i
zasięgnąć porady technicznej. Należy także przestrzegać zaleceń producenta.Ukazanie się niniejszej karty technicznej produktu powoduje utratę ważności wszystkich poprzednich
kart informacyjnych.

 


OPIS
Ribond PHM-25 to klej termotopliwy na bazie kopolimeru etylenu i octanu winylu. Sformułowany z żywicy
termoplastycznej, innych dodatków i wypełniaczy. Ma wszechstronne zastosowanie i odpowiednie
właściwości topnienia, wysoką końcową wytrzymałość wiązania.


ODPOWIEDNI DO
 Poliestrowych i melaminowych obrzeży meblowych
 Obrzeży meblowych PVC i ABS z podkładem
 Klejenie obrzeża z forniru do twardego
* Przydatność produktu zależy od indywidualnych cech materiału krawędzi oraz stosowanych podkładów.


DANE TECHNICZNE
 Baza
EVA kopolimer
 Gęstość ~1.25 g/cm3
 Lepkość (180°C ) 75 000 ± 15 000 cps (Brookfield)
 Ring & Ball (°C) 98 ± 3°C (ASTM D 36 / DIN 52011)
 Otwarty czasmontażu: Krótki
 Kolor /Forma Beżowy/Granulki


PRZECHOWANIE I DOPUSZCZALNY CZAS PRZECHOWYWANIA
Dopuszczalny czas przechowywania to minimum 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu podczas
przechowywania w warunach stosunkowo suchych i chłodnych.


ZASTOSOWANIE
Podłoża powinny być oczyszczone z kurzu. Główne podłoża i obrzeża powinny być klejonie w
temperaturze pokojowej. Optymalny zakres wilgotności drewna powinien wynosić około 8-10%.
Tepmeratura pomieszczenia nie powinna być niższa niż 18°C, w przeciwnym razie spowodować może to
słabe sklejenie. Temperatury topielnika oraz przyrządów do nakładania powinny zostać sprawdzone. Niskie
temperatury powodują słabą przyczepność, a wysokie temperatury powodują rozkład.
Optymalne warunki:
Zalecana temperatura pracy: 150-180°C


ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PRACY I OTOCZENIA
Kleje topliwe wydzielają opary mogące drażnić drogi oddechowe (nawet stosowane w zalecanych
temperaturach). Aby zminimalizować ryzyko oparzeń i uszkodzeń układu oddechowego, należy nie
dopuścić do podwyższenia temperatury w zbiorniku do topienia. Stosować wyłącznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Unikać kontaktu ze skórą roztopionego materiału. Należy nosić
odpowiednią odzież ochronną: rękawice i okulary. Należy przestrzegać zaleceń i środków ostrożności na
wypadek rozlania się produktu.

Powyższe informacje oparte są na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama oferowanych materiałów, techniki i warunki pracy nie może być sprawdzana
indywidualnie lub być pod naszym wpływem. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny i użytkowania produktu. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i
zasięgnąć porady technicznej. Należy także przestrzegać zaleceń producenta.Ukazanie się niniejszej karty technicznej produktu powoduje utratę ważności wszystkich poprzednich
kart informacyjnych.

 


OPIS
Ribond PHM-35 to klej termotopliwy na bazie kopolimeru etylenu i octanu winylu. Sformułowany z żywicy
termoplastycznej, innych dodatków i wypełniaczy. Ma wszechstronne zastosowanie i odpowiednie
właściwości topnienia, wysoką końcową wytrzymałość wiązania.


ODPOWIEDNI DO
 Poliestrowych i melaminowych obrzeży meblowych
 Obrzeży meblowych PVC i ABS z podkładem
 Klejenie obrzeża z forniru do twardego
* Przydatność produktu zależy od indywidualnych cech materiału krawędzi oraz stosowanych podkładów.
DANE TECHNICZNE
 Baza
 EVA kopolimer
 Gęstość ~1.48 g/cm3
 Lepkość (180°C ) 135 000 ± 30 000 cps (Brookfield)
 Ring & Ball (°C) 92 ± 3°C (ASTM D 36 / DIN 52011)
 Otwarty czas montażu: Krótki
 Kolor /Forma Beżowy/Granulki


PRZECHOWANIE I DOPUSZCZALNY CZAS PRZECHOWYWANIA
Dopuszczalny czas przechowywania to minimum 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu podczas
przechowywania w warunach stosunkowo suchych i chłodnych.


ZASTOSOWANIE
Podłoża powinny być oczyszczone z kurzu. Główne podłoża i obrzeża powinny być klejonie w
temperaturze pokojowej. Optymalny zakres wilgotności drewna powinien wynosić około 8-10%.
Tepmeratura pomieszczenia nie powinna być niższa niż 18°C, w przeciwnym razie spowodować może to
słabe sklejenie. Temperatury topielnika oraz przyrządów do nakładania powinny zostać sprawdzone. Niskie
temperatury powodują słabą przyczepność, a wysokie temperatury powodują rozkład.
Optymalne warunki:
Zalecana temperatura pracy: 180-200°C


ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PRACY I OTOCZENIA
Kleje topliwe wydzielają opary mogące drażnić drogi oddechowe (nawet stosowane w zalecanych
temperaturach). Aby zminimalizować ryzyko oparzeń i uszkodzeń układu oddechowego, należy nie
dopuścić do podwyższenia temperatury w zbiorniku do topienia. Stosować wyłącznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Unikać kontaktu ze skórą roztopionego materiału. Należy nosić
odpowiednią odzież ochronną: rękawice i okulary. Należy przestrzegać zaleceń i środków ostrożności na
wypadek rozlania się produktu.

Powyższe informacje oparte są na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama oferowanych materiałów, techniki i warunki pracy nie może być sprawdzana
indywidualnie lub być pod naszym wpływem. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny i użytkowania produktu. W przypadku wątpliwości należy za wsze wykonać próbę i
zasięgnąć porady technicznej. Należy także przestrzegać zaleceń producenta.Ukazanie się niniejszej karty techn icznej produktu powoduje utratę ważności wszystkich poprzednich
kart informacyjnych.

 


OPIS
Ribond PHM-28 to klej termotopliwy na bazie kopolimeru etylenu i octanu winylu. Sformułowany z żywicy
termoplastycznej, innych dodatków i wypełniaczy. Ma wszechstronne zastosowanie i odpowiednie
właściwości topnienia, wysoką końcową wytrzymałość wiązania.


ODPOWIEDNI DO
 Poliestrowych i melaminowych obrzeży meblowych
 Obrzeży meblowych PVC i ABS z podkładem
 Obrzeża proste i krzywoliniowe
 Klejenie obrzeża z forniru do twardego
* Przydatność produktu zależy od indywidualnych cech materiału krawędzi oraz stosowanych podkładów.


DANE TECHNICZNE
 Baza
 EVA kopolimer
 Gęstość ~1.31 g/cm3
 Lepkość (180°C ) 160 000 ± 30 000 cps (130˚C)
 110 000 ± 25 000 cps (140˚C)
 70 000 ± 15 000 cps (150˚C)
 Ring & Ball (°C) 80 ± 3°C (ASTM D 36 / DIN 52011)
 Otwarty czas
montażu: Krótki / Średni
 Kolor /Forma Beżowy/Granulki


PRZECHOWANIE I DOPUSZCZALNY CZAS PRZECHOWYWANIA
Dopuszczalny czas przechowywania to minimum 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu podczas
przechowywania w warunach stosunkowo suchych i chłodnych.


ZASTOSOWANIE
Podłoża powinny być oczyszczone z kurzu. Główne podłoża i obrzeża powinny być klejonie w
temperaturze pokojowej. Optymalny zakres wilgotności drewna powinien wynosić około 8-10%.
Tepmeratura pomieszczenia nie powinna być niższa niż 18°C, w przeciwnym razie spowodować może to
słabe sklejenie. Temperatury topielnika oraz przyrządów do nakładania powinny zostać sprawdzone. Niskie
temperatury powodują słabą przyczepność, a wysokie temperatury powodują rozkład.
Optymalne warunki:
Zalecana temperatura pracy: 130-150°C


ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PRACY I OTOCZENIA
Kleje topliwe wydzielają opary mogące drażnić drogi oddechowe (nawet stosowane w zalecanych
temperaturach). Aby zminimalizować ryzyko oparzeń i uszkodzeń układu oddechowego, należy nie
dopuścić do podwyższenia temperatury w zbiorniku do topienia. Stosować wyłącznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Unikać kontaktu ze skórą roztopionego materiału. Należy nosić
odpowiednią odzież ochronną: rękawice i okulary. Należy przestrzegać zaleceń i środków ostrożności na
wypadek rozlania się produktu.

Powyższe informacje oparte są na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama oferowanych materiałów, techniki i warunki pracy nie może być sprawdzana
indywidualnie lub być pod naszym wpływem. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny i użytkowania produktu. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i
zasięgnąć porady technicznej. Należy także przestrzegać zaleceń producenta.Ukazanie się niniejszej karty technicznej produktu powoduje utratę ważności wszystkich poprzednich
kart informacyjnych.

 


OPIS
Ribond PHM-11 to klej termotopliwy na bazie kopolimeru etylenu i octanu winylu. Sformułowany z żywicy
termoplastycznej, innych dodatków, bez wypełniaczy. Ma wszechstronne zastosowanie i odpowiednie
właściwości topnienia, wysoką końcową wytrzymałość wiązania.


ODPOWIEDNI DO
Poliestrowych i melaminowych obrzeży meblowych
Obrzeży meblowych PVC i ABS z podkładem
Klejenie obrzeża z forniru do twardego
* Przydatność produktu zależy od indywidualnych cech materiału krawędzi oraz stosowanych podkładów.
DANE TECHNICZNE
 Baza
 EVA kopolimer
 Gęstość ~0.99 g/cm3
 Lepkość (180°C ) 25 000 ± 10 000 cps (Brookfield)
 Ring & Ball (°C) 98 ± 3°C (ASTM D 36 / DIN 52011)
 Otwarty czas montażu: Krótki
 Kolor /Forma Żółtawy, przeźroczysty/Granulki


PRZECHOWANIE I DOPUSZCZALNY CZAS PRZECHOWYWANIA
Dopuszczalny czas przechowywania to minimum 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu podczas
przechowywania w warunach stosunkowo suchych i chłodnych.


ZASTOSOWANIE
Podłoża powinny być oczyszczone z kurzu. Główne podłoża i obrzeża powinny być klejonie w
temperaturze pokojowej. Optymalny zakres wilgotności drewna powinien wynosić około 8-10%.
Tepmeratura pomieszczenia nie powinna być niższa niż 18°C, w przeciwnym razie spowodować może to
słabe sklejenie. Temperatury topielnika oraz przyrządów do nakładania powinny zostać sprawdzone. Niskie
temperatury powodują słabą przyczepność, a wysokie temperatury powodują rozkład.
Optymalne warunki:
Zalecana temperatura pracy: 160-180°C


ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PRACY I OTOCZENIA
Kleje topliwe wydzielają opary mogące drażnić drogi oddechowe (nawet stosowane w zalecanych
temperaturach). Aby zminimalizować ryzyko oparzeń i uszkodzeń układu oddechowego, należy nie
dopuścić do podwyższenia temperatury w zbiorniku do topienia. Stosować wyłącznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Unikać kontaktu ze skórą roztopionego materiału. Należy nosić
odpowiednią odzież ochronną: rękawice i okulary. Należy przestrzegać zaleceń i środków ostrożności na
wypadek rozlania się produktu.

Powyższe informacje oparte są na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama oferowanych materiałów, techniki i warunki pracy nie może być sprawdzana
indywidualnie lub być pod naszym wpływem. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny i użytkowania produktu. W przypadku wątpliwości należy za wsze wykonać próbę i
zasięgnąć porady technicznej. Należy także przestrzegać zaleceń producenta.Ukazanie się niniejszej karty techn icznej produktu powoduje utratę ważności wszystkich poprzednich
kart informacyjnych.

Najczęściej wybierane

Ostatnie artykuły

Kontakt

Dział sprzedaży:
Ryszard Grabowski
tel: 698 294 415
kleje@tgs.net.pl