OPIS
Ribond PMP-1 to gotowy do użycia, jednoskładnikowy klej na bazie wodnej dyspersji poliuretanowej do
pras membranowych i komorowych.


DANE TECHNICZNE
Forma : Biały, lepki płyn
Lepkość (25°C) :1 200-1 500 cps (Brookfield, 20RMP, spindle no:2)
pH :7-8
Gęstość (g/cm3) :1.0-1,1
Wolne monomery (%) :max. 0.3


SPOSÓB UŻYCIA
Łączone powierzchnie powinny być suche, bez zabrudzeń, oczyszczone z tłuszczu oraz kurzu. Dla lepszego
rezultatu temperatura powinna być wyregulowana do 20°C. Jedną powierzchnie należy pokryć cienką
warstwą kleju za pomocą pistoletu natryskowego lub wałka. Nałożenie kleju na obie powierzchnie jest
sugerowane, gdy klejone są zaokrąglone krawędzie i rzeźbienia na blatach frontów meblowych. Należy
pozostawić klej do całkowitego wyschnięcia. Wymagany czas schnięcia zależny jest od czynników
zewnętrznych–temperatura pomieszczenia, ilość zaaplikowanej substancji, absorpcyjność materiału, itp.
Przy normalnej temperaturze, czas wysychania wynosi od 20 do 60 minut. Ciepło i/lub ruchy powietrza
zmniejszają czas wysychania. Po wysuszeniu substratów, można poddać prasowaniu. Warunki nacisku są
zależne od czynników – kształt substratów, grubość folii, itp. Płaskie laminowanie membranowe należy
wykonać w temperaturze 110-120°C i ciśnienie zacisku powinno wynosić około 3-4 atm. w czasie 100-120
sekund. Końcowa siła przyczepności jest uzyskiwana dopiero po ok. 3 dniach.


PRZECHOWANIE I DOPUSZCZALNY CZAS PRZECHOWYWANIA
Czas przechowywania produktu w oryginalnym opakowaniu wynosi minimum 6 miesięcy, z dala od światła
słonecznego i zamarznięcia. Chronić przed mrozem i temperaturą powyżej 25°C.


ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PRACY I OTOCZENIA
Nie zawiera rozpuszczalników. Niepalny. Nie wymaga specjalnej ochrony lub środków ostrożności w
powszechnym użyciu. Unikać dłuższego kontaktu ze skórą i oczami.


UTYLIZACJA
Jeśli to możliwe, zebrać wszystkie odpady produktów i ponowne wykorzystać. Nie dopuścić do kanalizacji,
ścieków wodnych lub składowania odpadów. Nieotarte i nieprzedziurawione puste pojemniki nadają się do
recyklingu. Zawartość z ciekłymi pozostałościami są odpadem specjalnym. Utwardzone resztki produktu, a
także pojemniki z utwardzonymi pozostałościami są klasyfikowane jako odpady budowlane.

Powyższe informacje oparte są na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama oferowanych materiałów, techn iki i warunki pracy nie może być sprawdzana
indywidualnie lub być pod naszym wpływem. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny i użytkowania produktu. W przypadku wąt pliwości należy zawsze wykonać próbę i
zasięgnąć porady technicznej. Należy także przestrzegać zaleceń producenta.Ukazanie się niniejszej karty technicznej produktu powoduje utratę ważności wszystkich poprzednich
kart informacyjnych.

 


OPIS
Ribond PMP-2 to dwuskładnikowy klej na bazie wodnej dyspersji poliuretanowej do pras membranowych
i komorowych.


DANE TECHNICZNE
Forma :Biały, lepki płyn
Lepkość (25°C) :600-800 cps (Brookfield, 20RMP, Spindle no:2)
Ciała stałe(%) :45-47
pH :7-8
Gęstość (g/cm3) :1.0-1,1
Wolne monomery (%) :max. 0.3


SPOSÓB UŻYCIA
Łączone powierzchnie powinny być suche, bez zabrudzeń, oczyszczone z tłuszczu oraz kurzu. Dla lepszego
rezultatu temperatura powinna być wyregulowana do 20°C. Drugi składnik kleju Ribond PAC powinien
być dodany w proporcji max. 5% w stosunku do Ribond PMP-2 (na 1 l Ribond PMP-2 należy wlać 20 ml
Ribond PAC). Drugi składnik należy dodać przed aplikacją kleju, mieszać dokładnie około 5 minut. Po
dodaniu poliizocyjanianu, okres użytkowania wynosi zaledwie kilka godzin. Okres użytkowania zależy od
temperatury i wilgotności w miejscu pracy, wynosi on od 4 do 6 godzin, jeśli Ribond PAC jest dodany w
proporcji 5% w temperaturze pokojowej. Zmieszane substancje należy zużyć w czasie 4 godzin. Jedną
powierzchnię należy pokryć cienką warstwą kleju za pomocą pistoletu natryskowego lub wałka. Nałożenie
kleju na obie powierzchnie jest sugerowane, gdy klejone są zaokrąglone krawędzie i rzeźbienia na blatach
frontów meblowych. Sklejane powierzchnie mogą być umieszczone w prasie membranowej lub komorowej
na 30-60 minut suszenia. Proces sklejania zachodzi dzięki zastosowaniu ciepła i nacisku.


PRZECHOWANIE I DOPUSZCZALNY CZAS PRZECHOWYWANIA
Czas przechowywania produktu w oryginalnym opakowaniu wynosi minimum 6 miesięcy, z dala od światła
słonecznego i zamarznięcia. Chronić przed mrozem i temperaturą powyżej 25°C.


ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PRACY I OTOCZENIA
Nie zawiera rozpuszczalników. Niepalny. Nie wymaga specjalnej ochrony lub środków ostrożności w
powszechnym użyciu. Unikać dłuższego kontaktu ze skórą i oczami.


UTYLIZACJA
Jeśli to możliwe, zebrać wszystkie odpady produktów i ponowne wykorzystać. Nie dopuścić do kanalizacji,
ścieków wodnych lub składowania odpadów. Nieotarte i nieprzedziurawione puste pojemniki nadają się do
recyklingu. Zawartość z ciekłymi pozostałościami są odpadem specjalnym. Utwardzone resztki produktu, a
także pojemniki z utwardzonymi pozostałościami są klasyfikowane jako odpady budowlane.

Powyższe informacje oparte są na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama oferowanych materiałów, techniki i warunki pracy nie może być sprawdzana
indywidualnie lub być pod naszym wpływem. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny i użytkowania produktu. W przypadku wąt pliwości należy zawsze wykonać próbę i
zasięgnąć porady technicznej. Należy także przestrzegać zaleceń producenta.Ukazanie się niniejszej karty technicznej produktu powoduje utratę ważności wszystkich poprzednich
kart informacyjnych.

Najczęściej wybierane

Ostatnie artykuły

Kontakt

Dział sprzedaży:
Ryszard Grabowski
tel: 698 294 415
kleje@tgs.net.pl