Produkty

Klej Ribond PPF-16

RIBOND PPF-16


OPIS
Ribond PPF-16 to klej kontaktowy ogólnego przeznaczenia na bazie rozpuszczalnika. Szczególnie nadaje się
do przemysłu meblarskiego do postformingu oraz laminacji PVC lub drewnianych folii ze skleją i MDF.


DANE TECHNICZNE
Składniki :kauczuk polichloroprenowy ze środkami wzmacniającymi klejenie
Kolor :czerwony lub bezbarwny płyn
Lepkość (cps) : 300-400 cps (Brookfield, 20RMP, spindle no:3)
Zawartość stała (%) :18-20
Ciężar właściwy :0.85 gr/cm3
Temp. wrzenia :55-110°C
Temp. zapłonu :-23°C
Czas otwarty :10-20 minut (zależny od temperatury i wilgotności)


SPOSÓB UŻYCIA
Łączone powierzchnie powinny być suche, bez zabrudzeń, oczyszczone z tłuszczu oraz kurzu, które mogą
zmniejszać przyczepność. Obie powierzchnie należy pokryć klejem, następnie pozostawić do wyschnięcia na
10-20 minut, w zależności od temperatury, wilgotności powietrza oraz rodzaju zastosowanych materiałów.
Klej powinien być odrobinę lepki. Krótki zacisk około 2-3 atm. powinien być wystarczający. Końcowa siła
przyczepności jest uzyskiwana dopiero po ok. 3 dniach.


PRZECHOWANIE I DOPUSZCZALNY CZAS PRZECHOWYWANIA
Czas przechowywania wynosi 12 miesięcy w oryginalnym pojemniku podczas przechowywania w
warunkach stosunkowo chłodnych. Chronić przed mrozem. Starannie i szczelnie zamykać rozpoczęte
pojemniki. Zużyć ich zawartość tak szybko jak to możliwe.


ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PRACY I OTOCZENIA
Wysoka zawartość rozpuszczalników. Łatwopalny. Działa drażniąco. Szkodliwy dla skóry. Rozpuszczalniki
mogą powodować toksyczne opary. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Oddalić
źródła ciepła, zapłonu, nie palić. Nie wdychać. Wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne: dzwonki do
drzwi, lodówki, kuchenki elektryczne, itp. Używać ochronnych preparatów. Nosić rękawice ochronne.


UTYLIZACJA
Odpady produktu zebrać do zagospodarowania (recyklingu). Puste, oczyszczone i osuszone pojemniki
nadają się do wtórnego przetworzenia. Pozostałości zebrać w odpowiednim miejscu. Nie dopuścić do
przedostania się do wód powierzchniowych i gleby. Wyrzucać wszelkie pozostałości zgodnie z lokalnymi
przepisami.


Powyższe informacje oparte są na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama oferowanych materiałów, techniki i warunki pracy nie może być sprawdzana
indywidualnie lub być pod naszym wpływem. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny i użytkowania produktu. W przypadku wąt pliwości należy zawsze wykonać próbę i
zasięgnąć porady technicznej. Należy także przestrzegać zaleceń producenta.Ukazanie się niniejszej karty technicznej produktu powoduje utratę ważności wszystkich poprzednich
kart informacyjnych.

Najczęściej wybierane

Ostatnie artykuły

Kontakt

Dział sprzedaży:
Ryszard Grabowski
tel: 698 294 415
kleje@tgs.net.pl