Produkty

Klej Ribond PPF-15

 


OPIS
Ribond PPF-15 to klej kontaktowy ogólnego przeznaczenia na bazie rozpuszczalnika. Szczególnie nadaje się
do przemysłu meblarskiego oraz postformingu. Wszechstronność kleju zapewnia również wysoką jakość
łączenia sklejek, powierzchni galwanizowanych oraz innych materiałów budowlanych. Odporność na
wysokie temperatury oraz wilgotność zabezpieczają sklejane powierzchnie. Szybkoschnąca formuła
gwarantuje błyskawiczny montaż.


DANE TECHNICZNE
Składniki :kauczuk polichloroprenowy ze środkami wzmacniającymi klejenie
Kolor :żółty płyn
Lepkość (cps) :650-850 cps (Brookfield, 20RMP, spindle no:3)
Zawartość stała (%) :19-21
Ciężar właściwy :0.85 gr/cm3
Temp. wrzenia :55-110°C
Temp. zapłonu :-23°C
Czas otwarty :10-20 minut (zależny od temperatury i wilgotności)


SPOSÓB UŻYCIA
Łączone powierzchnie powinny być suche, bez zabrudzeń, oczyszczone z tłuszczu oraz kurzu, które mogą
zmniejszać przyczepność. Obie powierzchnie należy pokryć klejem, następnie pozostawić do wyschnięcia na
10-20 minut, w zależności od temperatury, wilgotności powietrza oraz rodzaju zastosowanych materiałów.
Klej powinien być odrobinę lepki. Krótki zacisk około 2-3 atm. powinien być wystarczający. Końcowa siła
przyczepności jest uzyskiwana dopiero po ok. 3 dniach.


PRZECHOWANIE I DOPUSZCZALNY CZAS PRZECHOWYWANIA
Czas przechowywania wynosi 12 miesięcy w oryginalnym pojemniku podczas przechowywania w
warunkach stosunkowo chłodnych. Chronić przed mrozem. Starannie i szczelnie zamykać rozpoczęte
pojemniki. Zużyć ich zawartość tak szybko jak to możliwe.


ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PRACY I OTOCZENIA
Wysoka zawartość rozpuszczalników. Łatwopalny. Działa drażniąco. Szkodliwy dla skóry. Rozpuszczalniki
mogą powodować toksyczne opary. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Oddalić
źródła ciepła, zapłonu, nie palić. Nie wdychać. Wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne: dzwonki do
drzwi, lodówki, kuchenki elektryczne, itp. Używać ochronnych preparatów. Nosić rękawice ochronne.


UTYLIZACJA
Odpady produktu zebrać do zagospodarowania (recyklingu). Puste, oczyszczone i osuszone pojemniki
nadają się do wtórnego przetworzenia. Pozostałości zebrać w odpowiednim miejscu. Nie dopuścić do
przedostania się do wód powierzchniowych i gleby. Wyrzucać wszelkie pozostałości zgodnie z lokalnymi
przepisami.


Powyższe informacje oparte są na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama oferowanych materiałów, techniki i warunki pracy nie może być sprawdzana
indywidualnie lub być pod naszym wpływem. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny i użytkowania produktu. W przypadku wąt pliwości należy zawsze wykonać próbę i
zasięgnąć porady technicznej. Należy także przestrzegać zaleceń producenta.Ukazanie się niniejszej karty technicznej produktu powoduje utratę ważności wszystkich poprzednich
kart informacyjnych.

Najczęściej wybierane

Ostatnie artykuły

Kontakt

Dział sprzedaży:
Ryszard Grabowski
tel: 698 294 415
kleje@tgs.net.pl