OPIS
Ribond PPF-15 to klej kontaktowy ogólnego przeznaczenia na bazie rozpuszczalnika. Szczególnie nadaje się
do przemysłu meblarskiego oraz postformingu. Wszechstronność kleju zapewnia również wysoką jakość
łączenia sklejek, powierzchni galwanizowanych oraz innych materiałów budowlanych. Odporność na
wysokie temperatury oraz wilgotność zabezpieczają sklejane powierzchnie. Szybkoschnąca formuła
gwarantuje błyskawiczny montaż.


DANE TECHNICZNE
Składniki :kauczuk polichloroprenowy ze środkami wzmacniającymi klejenie
Kolor :żółty płyn
Lepkość (cps) :650-850 cps (Brookfield, 20RMP, spindle no:3)
Zawartość stała (%) :19-21
Ciężar właściwy :0.85 gr/cm3
Temp. wrzenia :55-110°C
Temp. zapłonu :-23°C
Czas otwarty :10-20 minut (zależny od temperatury i wilgotności)


SPOSÓB UŻYCIA
Łączone powierzchnie powinny być suche, bez zabrudzeń, oczyszczone z tłuszczu oraz kurzu, które mogą
zmniejszać przyczepność. Obie powierzchnie należy pokryć klejem, następnie pozostawić do wyschnięcia na
10-20 minut, w zależności od temperatury, wilgotności powietrza oraz rodzaju zastosowanych materiałów.
Klej powinien być odrobinę lepki. Krótki zacisk około 2-3 atm. powinien być wystarczający. Końcowa siła
przyczepności jest uzyskiwana dopiero po ok. 3 dniach.


PRZECHOWANIE I DOPUSZCZALNY CZAS PRZECHOWYWANIA
Czas przechowywania wynosi 12 miesięcy w oryginalnym pojemniku podczas przechowywania w
warunkach stosunkowo chłodnych. Chronić przed mrozem. Starannie i szczelnie zamykać rozpoczęte
pojemniki. Zużyć ich zawartość tak szybko jak to możliwe.


ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PRACY I OTOCZENIA
Wysoka zawartość rozpuszczalników. Łatwopalny. Działa drażniąco. Szkodliwy dla skóry. Rozpuszczalniki
mogą powodować toksyczne opary. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Oddalić
źródła ciepła, zapłonu, nie palić. Nie wdychać. Wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne: dzwonki do
drzwi, lodówki, kuchenki elektryczne, itp. Używać ochronnych preparatów. Nosić rękawice ochronne.


UTYLIZACJA
Odpady produktu zebrać do zagospodarowania (recyklingu). Puste, oczyszczone i osuszone pojemniki
nadają się do wtórnego przetworzenia. Pozostałości zebrać w odpowiednim miejscu. Nie dopuścić do
przedostania się do wód powierzchniowych i gleby. Wyrzucać wszelkie pozostałości zgodnie z lokalnymi
przepisami.


Powyższe informacje oparte są na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama oferowanych materiałów, techniki i warunki pracy nie może być sprawdzana
indywidualnie lub być pod naszym wpływem. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny i użytkowania produktu. W przypadku wąt pliwości należy zawsze wykonać próbę i
zasięgnąć porady technicznej. Należy także przestrzegać zaleceń producenta.Ukazanie się niniejszej karty technicznej produktu powoduje utratę ważności wszystkich poprzednich
kart informacyjnych.

RIBOND PPF-16


OPIS
Ribond PPF-16 to klej kontaktowy ogólnego przeznaczenia na bazie rozpuszczalnika. Szczególnie nadaje się
do przemysłu meblarskiego do postformingu oraz laminacji PVC lub drewnianych folii ze skleją i MDF.


DANE TECHNICZNE
Składniki :kauczuk polichloroprenowy ze środkami wzmacniającymi klejenie
Kolor :czerwony lub bezbarwny płyn
Lepkość (cps) : 300-400 cps (Brookfield, 20RMP, spindle no:3)
Zawartość stała (%) :18-20
Ciężar właściwy :0.85 gr/cm3
Temp. wrzenia :55-110°C
Temp. zapłonu :-23°C
Czas otwarty :10-20 minut (zależny od temperatury i wilgotności)


SPOSÓB UŻYCIA
Łączone powierzchnie powinny być suche, bez zabrudzeń, oczyszczone z tłuszczu oraz kurzu, które mogą
zmniejszać przyczepność. Obie powierzchnie należy pokryć klejem, następnie pozostawić do wyschnięcia na
10-20 minut, w zależności od temperatury, wilgotności powietrza oraz rodzaju zastosowanych materiałów.
Klej powinien być odrobinę lepki. Krótki zacisk około 2-3 atm. powinien być wystarczający. Końcowa siła
przyczepności jest uzyskiwana dopiero po ok. 3 dniach.


PRZECHOWANIE I DOPUSZCZALNY CZAS PRZECHOWYWANIA
Czas przechowywania wynosi 12 miesięcy w oryginalnym pojemniku podczas przechowywania w
warunkach stosunkowo chłodnych. Chronić przed mrozem. Starannie i szczelnie zamykać rozpoczęte
pojemniki. Zużyć ich zawartość tak szybko jak to możliwe.


ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PRACY I OTOCZENIA
Wysoka zawartość rozpuszczalników. Łatwopalny. Działa drażniąco. Szkodliwy dla skóry. Rozpuszczalniki
mogą powodować toksyczne opary. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Oddalić
źródła ciepła, zapłonu, nie palić. Nie wdychać. Wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne: dzwonki do
drzwi, lodówki, kuchenki elektryczne, itp. Używać ochronnych preparatów. Nosić rękawice ochronne.


UTYLIZACJA
Odpady produktu zebrać do zagospodarowania (recyklingu). Puste, oczyszczone i osuszone pojemniki
nadają się do wtórnego przetworzenia. Pozostałości zebrać w odpowiednim miejscu. Nie dopuścić do
przedostania się do wód powierzchniowych i gleby. Wyrzucać wszelkie pozostałości zgodnie z lokalnymi
przepisami.


Powyższe informacje oparte są na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama oferowanych materiałów, techniki i warunki pracy nie może być sprawdzana
indywidualnie lub być pod naszym wpływem. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny i użytkowania produktu. W przypadku wąt pliwości należy zawsze wykonać próbę i
zasięgnąć porady technicznej. Należy także przestrzegać zaleceń producenta.Ukazanie się niniejszej karty technicznej produktu powoduje utratę ważności wszystkich poprzednich
kart informacyjnych.

RIBOND PPF-70


OPIS
Ribond PPF-70 to jednoskładnikowy klej na bazie wodnej dyspersji. Produkt gotowy do użycia. Wytrzymały na
wysokie temperatury, posiada również idealną wytrzymałość łączenia. Szczególnie nadaje się do postformingu,
softformingu oraz do łączenia drewna i innych powierzchni.


OBSZARY ZASTOSOWANIA
Produkt może być użyty we wszystkich drewnianych zastosowaniach. Jest szczególnie idealny w klejeniu twardych i
miękkich drewnianych sklejek, płyt wiórowych, i klejeniu powierzchni MDF oraz do laminowanych jasnych
powierzchni. Produkt jest bez dodatku formaldehydu i jest kompatybilny z Europejską Normą E misji Formaldehydu,
nie prowadzi do tworzenia się formadehydu podczas stosowania i manipulowania.


DANE TECHNICZNE
Forma : Płynna, biały
Lepkość (23°C) : 2 000-5 000 cps (Brookfield, 20RMP, spindle no:6)
Ciała stałe (%) : 59-61
pH (25°C) : 4-5
Gęstość (g/cm³) : ok.1
Zapach :charakterystyczny
Temperatura zapłonu :nie dotyczy


SPOSÓB UŻYCIA
Klejone powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i tłuszczu. Odpowiednia temperatura w miejscu pracy
powinna wynosić od 18°C do 20°C. Idealna wilgotność drewna powinna wynosić od 10% do 14%.
Postforming: Aplikacja kleju powinna być wykonana jednostronnie, za pomocą pędzla lub wałka. Następnie
pozostawić do wyschnięcia. Po 15-20 minutach (czas schnięcia; zależny od temperatury i wilgotności względnej)
substraty można skleić za pomocą prasy i ciepła.
Klejenie drewnianych powierzchni: Aplikacja kleju powinna być wykonana jednostronnie w przeciągu otwartego
czasu montażu, czyli około 6-8 minut (otwarty czas montażu jest zależny od temperatury, wilgotności względnej,oraz
jakości aplikacji). Następnie substraty powinny być sklejone za pomocą prasy. Czas prasowania wynosi minimum 1
godzinę. Końcowa siła przyczepności jest uzyskiwana dopiero po około 1 dniu.


PRZECHOWANIE I DOPUSZCZALNY CZAS PRZECHOWYWANIA
Dopuszczalny czas przechowywania to 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu podczas przechowywania w
temperaturze od +10°C do +30°C. Chronić przed zamarznięciem.


ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PRACY I OTOCZENIA
Nie zawiera rozpuszczalników. Niepalny. Nie wymaga specjalnej ochrony lub środków ostrożności w
powszechnym użyciu. Unikać dłuższego kontaktu ze skórą i oczami.

Powyższe informacje oparte są na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama oferowanych materiałów, techniki i warunki pracy nie może być sprawdzana
indywidualnie lub być pod naszym wpływem. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny i użytkowania produktu. W przypadku wąt pliwości należy zawsze wykonać próbę i
zasięgnąć porady technicznej. Należy także przestrzegać zaleceń producenta.Ukazanie się niniejszej karty technicznej produktu powoduje utratę ważności wszystkich poprzednich
kart informacyjnych.

Najczęściej wybierane

Ostatnie artykuły

Kontakt

Dział sprzedaży:
Ryszard Grabowski
tel: 698 294 415
kleje@tgs.net.pl