OPIS
Ribond PCA-5 to klej kontaktowy, ogólnego przeznaczenia na bazie rozpuszczalnika. Szczególnie nadaje się do
przemysłu meblarskiego, postformingu oraz laminacji PVC lub drewnianych folii ze sklejką i MDF.


DANE TECHNICZNE
Składniki :kauczuk polichloroprenowy ze środkami wzmacniającymi klejenie
Kolor :żółty płyn
Lepkość :2 100-2 700 (Brookfield, 20RMP, Spindle No:3)
Ciała stałe (%) :21,5-23,5
Ciężar właściwy :0.88 gr/cm³
Temp. zapłonu :-18°C do -7°C
Czas otwarty :10-20 minut (zależny od temperatury i wilgotności względnej)


SPOSÓB UŻYCIA
Substraty powinny być suche, wolne od innych materiałów (zabrudzenia, oleje, smary), które mogą
zmniejszać przyczepność. Obie powierzchnie należy pokryć klejem, następnie pozostawić do wyschnięcia na
10-20 minut (zależy od temperatury, wilgotności powietrza, oraz rodzaju zastosowanych materiałów).
Produkt nakładać za pomocą wałka, dyszy szczelinowej, listwy zgarniającej oraz urządzenia do
spryskiwania. Klej powinien być odrobinę lepki. Krótki zacisk około 2-3 atm. powinien być wystarczający.
Końcowa siła przyczepności jest uzyskiwana dopiero po ok. 3 dniach.


PRZECHOWANIE I DOPUSZCZALNY CZAS PRZECHOWYWANIA
Czas przechowywania wynosi 12 miesięcy w oryginalnym pojemniku podczas przechowywania w
warunkach stosunkowo chłodnych. Chronić przed mrozem. Starannie i szczelnie zamykać rozpoczęte
pojemniki. Zużyć ich zawartość tak szybko jak to możliwe.


ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PRACY I OTOCZENIA
Wysoka zawartość rozpuszczalników. Łatwopalny. Działa drażniąco. Szkodliwy dla skóry. Rozpuszczalniki
mogą powodować toksyczne opary. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Oddalić
źródła ciepła, zapłonu, nie palić. Nie wdychać. Wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne: dzwonki do
drzwi, lodówki, kuchenki elektryczne, itp. Używać ochronnych preparatów. Nosić rękawice ochronne.


UTYLIZACJA
Odpady produktu zebrać do zagospodarowania (recyklingu). Puste, oczyszczone i osuszone pojemniki
nadają się do wtórnego przetworzenia. Pozostałości zebrać w odpowiednim miejscu. Nie dopuścić do
przedostania się do wód powierzchniowych i gleby. Wyrzucać wszelkie pozostałości zgodnie z lokalnymi
przepisami.


Powyższe informacje oparte są na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama oferowanych materiałów, techniki i warunki pracy nie może być sprawdzana
indywidualnie lub być pod naszym wpływem. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny i użytkowania produktu. W przypadku wąt pliwości należy zawsze wykonać próbę i
zasięgnąć porady technicznej. Należy także przestrzegać zaleceń producenta.Ukazanie się niniejszej karty technicznej produktu powoduje utratę ważności wszystkich poprzednich
kart informacyjnych.

Najczęściej wybierane

Ostatnie artykuły

Kontakt

Dział sprzedaży:
Ryszard Grabowski
tel: 698 294 415
kleje@tgs.net.pl