OPIS
Ribond PFM-55 to jednoskładnikowy rozpuszczalnikowy klej na bazie syntetycznego elastomeru. Dedykowany do
klejenia elastycznej pianki poliuretanowej i gąbek przy produkcji materaców łózkowych, w pracach tapicerskich
oraz do klejenia z innymi tworzywami m.in. płyta MDF, drewno, metal.


DANE TECHNICZNE
Forma :Lepka ciecz
Kolor :Żółtawy
Lepkość :350±25 cps ( 20°C ,Brookf i el d,20RPM,sp.3)
Zawartość ciał stałych (%) :50±2
Ciała lotne (%) :ok.50
Gęstość (20°C) :0,88 gr/cm3
Temp. wrzenia :ok.55-75 °C
Temp. zapłonu :ok. -23°C


SPOSÓB UŻYCIA
Powierzchnie przeznaczone do klejenia muszą być czyste, suche, wolne od oleju i wolne od substancji
mogących zmniejszać przyczepność. W zależności od materiału nałożyć jednostronnie równomierną warstwę
Ribond PFM-55 pistoletem natryskowym o średnicy dyszy 1,8 mm, z odległości 25-30 cm. Następnie
natychmiast precyzyjnie nałożyć na siebie łączone materiały i docisnąć na całej powierzchni.


PRZECHOWANIE I DOPUSZCZALNY CZAS PRZECHOWYWANIA
Termin przydatności wynosi 1 rok od daty produkcji, w przypadu przechowywania w odpowiednich
warunkach. Ostrożnie i szczelnie zamknąć otwarte pojemniki i wykorzystać zawartość tak szybko jak to
możliwe. Trzymanie pojemników w zbyt chłodnych warunkach powoduje zagęszczenie zawartości
produktu, w celu przywrócenia gęstości należy przenieść pojemniki do ciepłego miejsca i wymieszać
wielokrotnie. Chronić przed mrozem oraz nadmiernym ciepłem. Przechowywać w temperaturze 10-30 ° C.


ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PRACY I OTOCZENIA
Wysoka zawartość rozpuszczalników. Drażniący. Unikać kontaktu skóry z produktem w stanie ciekłym.
Zapewnić dobrą wentylację w trakcie i po użyciu. Nie palić. Nie wdychać oparów. Wyłączyć wszystkie
urządzenia, takie jak dzwonki do drzwi, lodówki, kuchenki elektryczne, itp. Używać rękawiczki i kremy
ochronne. Należy przestrzegać informacji bezpieczeństwa na etykiecie produktu oraz kartcie
charakterystyki.


UTYLIZACJA
Jeśli to możliwe, zebrać wszystkie odpady produktów i ponowne wykorzystać. Nie dopuścić do kanalizacji,
ścieków wodnych lub składowania odpadów. Nieotarte i nieprzedziurawione puste pojemniki metalowe
nadają się do recyklingu. Zawartość z ciekłymi pozostałościami są odpadem specjalnym. Utwardzone resztki
produktu, a także pojemniki z utwardzonymi pozostałościami są klasyfikowane jako odpady budowlane.


Powyższe informacje oparte są na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama oferowanych materiałów, techniki i warunki pracy nie może być sprawdzana
indywidualnie lub być pod naszym wpływem. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny i użytkowania produktu. W przypadku wąt pliwości należy zawsze wykonać próbę i
zasięgnąć porady technicznej. Należy także przestrzegać zaleceń producenta.Ukazanie się niniejszej karty technicznej produktu powoduje utratę ważności wszystkich poprzednich
kart informacyjnych.

 


OPIS
Ribond PFM-66 to jednoskładnikowy rozpuszczalnikowy klej na bazie syntetycznego elastomeru. Dedykowany do
klejenia elastycznej pianki poliuretanowej i gąbek przy produkcji materaców łózkowych, w pracach tapicerskich
oraz do klejenia z innymi tworzywami m.in. płyta MDF, drewno, metal.


DANE TECHNICZNE
Forma :Lepka ciecz
Kolor :Żółtawy
Lepkość :300±25 cps ( 20°C ,Brookf i el d,20RPM,sp.3)
Zawartość ciał stałych (%) :34±1
Ciała lotne (%) :ok.65
Gęstość (20°C) :1,18 gr/cm3
Temp. wrzenia :ok.40 °C
Temp. zapłonu :na


SPOSÓB UŻYCIA
Powierzchnie przeznaczone do klejenia muszą być czyste, suche, wolne od oleju i wolne od substancji
mogących zmniejszać przyczepność. W zależności od materiału nałożyć dwustronnie równomierną warstwę
Ribond PFM-66 pistoletem natryskowym o średnicy dyszy 1,8 mm, z odległości 25-30 cm. Następnie
natychmiast precyzyjnie nałożyć na siebie łączone materiały i docisnąć na całej powierzchni.


PRZECHOWANIE I DOPUSZCZALNY CZAS PRZECHOWYWANIA
Termin przydatności wynosi 1 rok od daty produkcji, w przypadu przechowywania w odpowiednich
warunkach. Ostrożnie i szczelnie zamknąć otwarte pojemniki i wykorzystać zawartość tak szybko jak to
możliwe. Trzymanie pojemników w zbyt chłodnych warunkach powoduje zagęszczenie zawartości
produktu, w celu przywrócenia gęstości należy przenieść pojemniki do ciepłego miejsca i wymieszać
wielokrotnie. Chronić przed mrozem oraz nadmiernym ciepłem. Przechowywać w temperaturze 10-30 ° C.


ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PRACY I OTOCZENIA
Wysoka zawartość rozpuszczalników. Drażniący. Unikać kontaktu skóry z produktem w stanie ciekłym.
Zapewnić dobrą wentylację w trakcie i po użyciu. Nie palić. Nie wdychać oparów. Wyłączyć wszystkie
urządzenia, takie jak dzwonki do drzwi, lodówki, kuchenki elektryczne, itp. Używać rękawiczki i kremy
ochronne. Należy przestrzegać informacji bezpieczeństwa na etykiecie produktu oraz kartcie
charakterystyki.


UTYLIZACJA
Jeśli to możliwe, zebrać wszystkie odpady produktów i ponowne wykorzystać. Nie dopuścić do kanalizacji,
ścieków wodnych lub składowania odpadów. Nieotarte i nieprzedziurawione puste pojemniki metalowe
nadają się do recyklingu. Zawartość z ciekłymi pozostałościami są odpadem specjalnym. Utwardzone resztki
produktu, a także pojemniki z utwardzonymi pozostałościami są klasyfikowane jako odpady budowlane.

Powyższe informacje oparte są na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama oferowanych materiałów, techniki i warunki pracy nie może być sprawdzana
indywidualnie lub być pod naszym wpływem. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny i użytkowania produktu. W przypadku wąt pliwości należy zawsze wykonać próbę i
zasięgnąć porady technicznej. Należy także przestrzegać zaleceń producenta.Ukazanie się niniejszej karty technicznej produktu powoduje utratę ważności wszystkich poprzednich
kart informacyjnych.

 


OPIS
Ribond PFM-77 to jednoskładnikowy rozpuszczalnikowy klej na bazie syntetycznego elastomeru. Dedykowany do
klejenia elastycznej pianki poliuretanowej i gąbek przy produkcji materaców łózkowych, w pracach tapicerskich
oraz do klejenia z innymi tworzywami m.in. płyta MDF, drewno, metal.


DANE TECHNICZNE
Forma :Lepka ciecz
Kolor :Żółtawy
Lepkość :600±30 cps ( 20°C ,Brookf i el d,20RPM,sp.3)
Zawartość ciał stałych (%) :39±1
Ciała lotne (%) :ok.60
Gęstość (20°C) :1,18 gr/cm3
Temp. wrzenia :ok.40 °C
Temp. zapłonu :na


SPOSÓB UŻYCIA
Powierzchnie przeznaczone do klejenia muszą być czyste, suche, wolne od oleju i wolne od substancji
mogących zmniejszać przyczepność. W zależności od materiału nałożyć jednostronnie równomierną warstwę
Ribond PFM-77 pistoletem natryskowym o średnicy dyszy 1,8 mm, z odległości 25-30 cm. Następnie
natychmiast precyzyjnie nałożyć na siebie łączone materiały i docisnąć na całej powierzchni.


PRZECHOWANIE I DOPUSZCZALNY CZAS PRZECHOWYWANIA
Termin przydatności wynosi 1 rok od daty produkcji, w przypadu przechowywania w odpowiednich
warunkach. Ostrożnie i szczelnie zamknąć otwarte pojemniki i wykorzystać zawartość tak szybko jak to
możliwe. Trzymanie pojemników w zbyt chłodnych warunkach powoduje zagęszczenie zawartości
produktu, w celu przywrócenia gęstości należy przenieść pojemniki do ciepłego miejsca i wymieszać
wielokrotnie. Chronić przed mrozem oraz nadmiernym ciepłem. Przechowywać w temperaturze 10-30 ° C.


ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PRACY I OTOCZENIA
Wysoka zawartość rozpuszczalników. Drażniący. Unikać kontaktu skóry z produktem w stanie ciekłym.
Zapewnić dobrą wentylację w trakcie i po użyciu. Nie palić. Nie wdychać oparów. Wyłączyć wszystkie
urządzenia, takie jak dzwonki do drzwi, lodówki, kuchenki elektryczne, itp. Używać rękawiczki i kremy
ochronne. Należy przestrzegać informacji bezpieczeństwa na etykiecie produktu oraz kartcie
charakterystyki.


UTYLIZACJA
Jeśli to możliwe, zebrać wszystkie odpady produktów i ponowne wykorzystać. Nie dopuścić do kanalizacji,
ścieków wodnych lub składowania odpadów. Nieotarte i nieprzedziurawione puste pojemniki metalowe
nadają się do recyklingu. Zawartość z ciekłymi pozostałościami są odpadem specjalnym. Utwardzone resztki
produktu, a także pojemniki z utwardzonymi pozostałościami są klasyfikowane jako odpady budowlane.

Powyższe informacje oparte są na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama oferowanych materiałów, techniki i warunki pracy nie może być sprawdzana
indywidualnie lub być pod naszym wpływem. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny i użytkowania produktu. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i
zasięgnąć porady technicznej. Należy także przestrzegać zaleceń producenta.Ukazanie się niniejszej karty technicznej produktu powoduje utratę ważności wszystkich poprzednich
kart informacyjnych.

Najczęściej wybierane

Ostatnie artykuły

Kontakt

Dział sprzedaży:
Ryszard Grabowski
tel: 698 294 415
kleje@tgs.net.pl